Při mých výjezdech za aktivacemi se snažím spojit dva diplomové programy a to WWFF s jeho českou verzí OKFF a WCA s jeho českou podobou CCA, ale často se stane, že jedu cíleně buď za jedním, či druhým programem, v odkazech najdete stránku s reporty z jednotlivých aktivací.